Informace o publikaci

Die aktuelle Entwicklung des tschechischen Tourismusrechts

Název česky Aktuální otázky českého práva cestovního ruchu
Autoři

SELUCKÁ Markéta DOBROVOLNÁ Eva

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá aktuálními otázkami práva cestovního ruchu v České republice, zejména pokud jde o rozhodčí doložky sjednávané ve spotřebitelských smlouvách. Snaží se také zohlednit nejnovější judikaturu a její vliv na aplikaci práva.
Související projekty: