Informace o publikaci

Povinnosti a prostředky nápravy kupujícího v opčním nástroji evropského soukromého práva s akcentem na zásadu autonomie vůle

Autoři

DOBROVOLNÁ Eva

Druh Článek ve sborníku
Konference Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova european private law; civil law; sales contract
Popis Příspěvek pojednává o povinnostech a prostředcích nápravy kupující v CESL a rozebírá promítnutí zásady autonomie vůle v navrženém textu.
Související projekty: