Informace o projektu

Časná identifikace CLL pacientů s dosud nevyselektovanými mutacemi v proteinu p53

Kód projektu
NT13519-4/2012 (kod CEP: NT13519)
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Mutace v proteinu p53 jsou asociovány s obzvláště špatnou prognózou u chronické lymfocytární leukémie. Tyto škodlivé mutace jsou často selektovány konvenční terapií, což vede k fatálním následkům. Jejich časná identifikace - před plnou selekcí - by mohla vyčlenit odpovídající pacienty pro alternativní léčebné postupy, které by poskytly naději na přežití. Zamýšlíme použít technologii "next-generation sequencing" s extrémní citlivostí detekce mutací (1-2% postižených buněk) a analyzovat: (a) původní vzorky od pacientů, u kterých se po léčbě vyvinula p53 mutace detekovatelná standardními technikami; (b) původní vzorky od pacientů, které zůstaly p53 „wild-type“ po aplikaci terapie. Cílem je etablovat diagnostický systém pro tak časnou identifikaci p53 mutací jak bude možné a předejít použití konvenční terapie u pacientů s minoritním p53 mutovaným klonem.

Publikace

2015

13Q deletion in predominant cytogenetic aberration newly aquired during chronic lymohocytic leukemia course irrespective of disease activity and treatment status.

KOTAŠKOVÁ Jana MALČÍKOVÁ Jitka — DIVÍŠKOVÁ Eva — PAVLOVÁ Šárka MEJSTŘÍKOVÁ Soňa — VRÁNOVÁ V. — PLEVOVÁ Karla PLEŠINGEROVÁ Hana DOUBEK Michael MAYER Jiří — POSPÍŠILOVÁ Šárka

Akumulace mutací v genu SF3B1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií vykazujících dysfunkci p53 dráhy

HLOŽKOVÁ Michaela — NAVRKALOVÁ Veronika — MALČÍKOVÁ Jitka — DIVÍŠKOVÁ Eva — BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael — MAYER Jiří — TRBUŠEK

Detailed analysis of therapy-driven clonal evolution of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia

MALČÍKOVÁ Jitka STAŇO KOZUBÍK Kateřina TICHÝ Boris KANTOROVÁ Barbara — PAVLOVÁ Šárka — TOM Nikola RADOVÁ Lenka ŠMARDOVÁ Jana PARDY Filip DOUBEK Michael BRYCHTOVÁ Yvona MRÁZ Marek PLEVOVÁ Karla — DIVÍŠKOVÁ Eva — OLTOVÁ Alexandra MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka TRBUŠEK Martin

Elimination of mutated p53 protein and induction of p53 downstream genes in chronic lymphocytic leukemia cells using prima-1met.

JAŠKOVÁ Zuzana MALČÍKOVÁ Jitka ŠMARDOVÁ Jana BRYCHTOVÁ Yvona MAYER Jiří TRBUŠEK Martin

Chronic lymphocytic leukemia cells are highly susceptible to direct inhibition of checkpoint kinase

ZEMANOVÁ Jana PARUCH Kamil KREJČÍ Lumír SOUČEK Karel HYLSE Ondřej BOUDNÝ Miroslav BORSKÝ Marek OSIČKOVÁ Jitka KHIRSARIYA PrashantKumar ŠEBEJOVÁ Ludmila — NAVRKALOVÁ Veronika — MALČÍKOVÁ Jitka — DIVÍŠKOVÁ Eva — BRYCHTOVÁ Yvona MAYER Jiří TRBUŠEK Martin

Mutations in the TP53 gene show features of somatic hypermutation process with prominent difference between IGHV mutated and unmutated chronic lymphocytic leukemia

TOM Nikola MALČÍKOVÁ Jitka RADOVÁ Lenka KANTOROVÁ Barbara PARDY Filip PAVLOVÁ Šárka PÁL Karol MRÁZ Marek TICHÝ Boris DOUBEK Michael BRYCHTOVÁ Yvona PLEVOVÁ Karla MAYER Jiří TRBUŠEK Martin POSPÍŠILOVÁ Šárka

Mutations in the TP53 gene show features of somatic hypermutation process with prominent difference between IGHV mutated and unmutated chronic lymphocytic leukemia.

TOM Nikola MALČÍKOVÁ Jitka RADOVÁ Lenka KANTOROVÁ Barbara PARDY Filip PAVLOVÁ Šárka PÁL Karol BIKOS Vasileios TICHÝ Boris DOUBEK Michael BRYCHTOVÁ Yvona PLEVOVÁ Karla MAYER Jiří TRBUŠEK Martin POSPÍŠILOVÁ Šárka

Single cell analysis proves the coexistence of NOTCH1 and TP53 mutations within the same cancer cells in patients with chronic lymphocytic leukemia

KANTOROVÁ Barbara MALČÍKOVÁ Jitka BRÁZDILOVÁ Kamila BORSKÝ Marek PLEVOVÁ Karla ŠMARDOVÁ Jana TRBUŠEK Martin BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

The impact of SF3B1 mutations in CLL on the DNA-damage response

TE RAA G.D. — DERKS I.A.M. — NAVRKALOVÁ Veronika — SKOWRONSKA A. — MOERLAND P.D. — VAN LAAR J. — OLDREIVE C. — MONSUUR H. — TRBUŠEK Martin MALČÍKOVÁ Jitka — LODÉN M. — GEISLER C.H. — HULLEIN J. — JETHWA A. — ZENZ T. — POSPÍŠILOVÁ Šárka — STANKOVIC T. — VAN OERS M.H.J. — KATER A.P. — ELDERING E.

TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different detection methods

KANTOROVÁ Barbara MALČÍKOVÁ Jitka ŠMARDOVÁ Jana — PAVLOVÁ Šárka — TRBUŠEK Martin TOM Nikola PLEVOVÁ Karla TICHÝ Boris — TRUONG Sim — DIVISKOVA Eva — KOTAŠKOVÁ Jana — OLTOVÁ Alexandra — PATTEN Nancy — BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info