Informace o projektu

Studium molekulární podstaty nových tumorových markerů u ovariálních a prostatických karcinomů (Biomarkers)

Kód projektu
7AMB12AT019
Období řešení
1/2012 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Odpovědná osoba Mgr. Karel Souček, Ph.D.
Odpovědná osoba Mgr. Eva Slabáková
Odpovědná osoba Mgr. Zuzana Pernicová
Medizinische Universitaet Wien
Odpovědná osoba Dr. univ. med. Peter Horak MD
Odpovědná osoba Erwin Tomasich

Ovariální karcinom (OC) je závažné onkogynekologické onemocnění s nejvyšší mortalitou mezi jinými onemocněními ženského reprodukčního systému. Sporadický OC představuje heterogenní skupinu nádorů s různou histologickou stavbou, odvozenou většinou z epitelu ovariálního povrchu. Karcinom prostaty (PCa) je nejčastějším nádorovým onemocněním mužského urogenitálního traktu, kde obvykle vzniká ze žlázového epitelu prostaty. Klinické projevy rozvoje nádorového postižení ovarií i prostaty jsou nespecifické a pozdní záchyt onemocnění výrazně komplikuje terapii a snižuje délku přežití. Stávající diagnostické a prognostické faktory využívané k odhadu vývoje onemocnění, zpřesnění diagnózy a optimalizaci klinických intervencí zahrnují zejména staging, grading a reziduální velikost tumoru po cytoreduktivním zákroku (OC), resp. Gleason score a přítomnost metastatických ložisek (PCa) ze sérových tumorových markerů potom zejména CA 125 (mucin 16) u ovariálního karcinomu a PSA (prostate serum antigen) u karcinomu prostaty. Přestože bylo do současné doby charakterizováno velké množství dalších kandidátních biomarkerů, zůstávají stále CA 125, resp. PSA základními diagnostickými a prediktivními faktory. Nicméně jejich zásadním nedostatkem je nízká diagnostická senzitivita, diskutabilní využití při detekci raných stádií a nízká schopnost dlouhodobé predikce. Problematika nových molekulárních markerů pro diagnostiku, monitoring a predikci rozvoje prostatických a ovariálních karcinomů je tak vysoce aktuální. Předchozí práce navrhovatelů ukázaly na potenciálně významné geny, jejichž exprese je deregulována v nádorových buňkách a které mají schopnost predikovat vývoj onemocnění. Geny/proteiny s charakterem biomarkerů také představují atraktivní cíl specifické biologické léčby. Tento projekt se na základě předchozích výsledků zaměřuje na detailní studium genů TUSC3 a GDF-15

Publikace

2014

2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info