Informace o projektu

Polymikrobiální biofilm jako příčina chronických močových infekcí a selhávání terapie: kultivační a PCR-DGGE diagnostika, význam a možnosti řešení

Kód projektu
NT13242
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Katétrizace patří k běžným postupům při řadě zákroků, s čímž souvisí fakt že přes 40 % nozokomiálních infekcí jsou právě inf. močového traktu, zejména inf. katétrizovaných pacientů. U polymikrobiálních infekcí ran je známo, že kultivačně lze zachytit pouze část mikrobů a část lze prokázat pouze metodami molekulárními. Mikrobiální diverzita biofilmových společenstev močových stentů a katétrů nebyla dosud uspokojivě prozkoumána. Vhodnou metodou molekulární analýzy se zdá denaturační gradientová gelová elektroforéza (DGGE). Většinou, když byla PCR-DGGE použita, byly zachyceny i bakterie nekultivovatelné, navíc byly prokázány bakterie u daných infekcí dosud neznámé. Cílem projektu je studium druhového složení biofilmových společenstev kultivačně a molekulárními technikami a zhodnocení rozdílů v polymikrobiálních společenstvech ve vztahu k délce zavedení katétru, jeho druhu a dalším faktorům včetně druhů predominujících mikrobiální sukcesi.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info