Informace o projektu
Jazyková poradna na internetu

Kód projektu
1ET200610406
Období řešení
7/2004 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
Český národní korpus, elektronická příručka, jazyková data, jazyková databáze, jazykové informace, jazyková norma, jazyková poradna, uživatelé češtiny, prohlížecí a vyhledávací programové vybavení, webové rozhraní
Spolupracující organizace
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Cílem programu je vytvořit první internetovou příručku českého jazyka tak, aby dosavadní (tradiční, ceněné, ale dnes již příliš rozrůstající, časově neúnosně náročné) služby jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR mohly být poskytovány primárně elektronickou cestou. Příručka bude obsahovat všestranné, rozsáhlé, databázově uspořádané údaje a poučení o češtině, které umožní tazatelům vyhledávat odpovědi na jazykové otázky samostatně, co nejjednodušším a pohodlným způsobem, v širokých věcných souvislostech a bez časových prodlev. Jazykovědci shromáždí potřebná jazyková data, jazykoví inženýři zformulují a ověří optimální vyhledávací programy. Takto vytvořená příručka bude mít řadu předností. Bude k dispozici nejširší laické i odborné veřejnosti domácí i uživatelům češtiny v zahraničí, budu možno ji nepřetržitě doplňovat o nové informace v souladu s aktuálními zájmy a problémy tazatelů i s vývojem jazykových norem a přinese podstatné zefektivnění poradenské činnosti.

Výsledky

Cílem projektu je vytvořit první internetovou příručku českého jazyka tak, aby dosavadní služby jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR mohly být poskytovány primárně elektronickou cestou.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info