Informace o projektu
Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě (EDUCOLAND)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/1.3.41/02.0043
Období řešení
1/2013 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Podstatou projektu je doplnění nedostatečné podpory realizované kurikulární reformy i dalších očekávaných změn (včetně vytvoření systému kariérního růstu pedagogů) v komplexní podobě všech vyučovacích předmětů a oblastí. Systém bude založen na propojení akademické sféry Pedagogické fakulty MU se školským terénem MŠ, ZŠ a SŠ Jihomoravského kraje. Tento potenciál nebyl dosud systémově a dostatečně využit. Garančním pracovištěm bude Institut pedagogického vývoje a inovací. Jádrem fungování projektu bude těsná vazba metodiků-učitelů jednotlivých předmětů na školách s oborovými didaktiky na fakultě (příp. dalších pracovišť MU). Metodici v praxi budou provádět diagnostiku a marketing profesních potřeb pedagogů, požadavky předávat oborovým didaktikům na Pedagogické fakultě. Tam budou vytvářeny programy, materiály, e-learningové kurzy, učební pomůcky, učební texty atd. a zpětně předávány učitelům MŠ, ZŠ a SŠ k praktickému užití. Hlavním komunikačním prostředkem bude portál EDUCOLAND spravovaný fakultou. Pedagogická fakulta MU bude garantem odbornosti a kvality DVPP (včetně akreditací) a další udržitelnosti projektu v budoucnosti.

Publikace

Počet publikací: 120


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 12 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info