Informace o publikaci

Květ a květenství: pracovní list

Logo poskytovatele
Autoři

VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2014
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pracovní list na téma květ a květenství je určen žákům sedmých ročníků základních škol a studentům nižšího stupně víceletých gymnázií. Tento soubor učebních úloh byl navržen zejména k procvičení a upevnění učiva o květu a květenství. Vedle fixace poznatků slouží také k aplikaci teoretických znalostí do praxe. Pro použití pracovního listu jako celku bylo počítáno s časovou dotací dvě hodiny. Pro uplatnění v různých fázích výuky do něj byly zahrnuty i úlohy motivačního charakteru. Pracovní list může sloužit i jako zásobník námětů na úlohy, které budou žákům předkládány samostatně dle jejich aktuálních potřeb. Většina úloh je založena na pozorování, dále se uplatňuje i práce s literaturou. Poznatky získané vlastním pozorováním, případně studiem literatury, jsou následně uváděny do širšího kontextu. Žák tak během řešení učebních úloh rozvíjí řadu svých dovedností (například kreslit, popisovat, porovnávat a formulovat závěr). Pro výuku přírodopisu a biologie jsou jako hlavní výukové metody doporučovány pozorování a pokus. Práce se skutečnými přírodninami je však limitována několika faktory jako je například dostupnost živých přírodnin v době, kdy je učivo probíráno nebo zajištění jejich dostatečného počtu. Z těchto důvodů byl do pracovního listu zařazen fotografický doprovod umožňující alespoň zprostředkované pozorování přírodnin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info