Informace o projektu

Inovace laboratorního cvičení z biochemie

Kód projektu
FRVS/62/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
inovace; laboratorní cvičení z biochemie; potenciometrie; kvalitativní analýza; kvantitativní analýza

Projekt se zabývá inovací povinného předmětu Laboratorní cvičení z biochemie určeného studentům třetího ročníku
bakalářského studia učitelství chemie pro základní školu na PdF MU.
V rámci projektu bude upraven sylabus předmětu a v souladu s ním bude vytvořen nový studijní materiál, jednak v tištěné a jednak v elektronické podobě. Elektronická forma vytvořeného studijního materiálu bude veřejně přístupná prostřednictvím
WWW stránek katedry chemie, proto bude k dispozici i studentům a pedagogům jiných vysokých škol i jakýmkoli dalším
zájemcům z řad veřejnosti.
V rámci projektu je plánována komplexní inovace laboratorních úloh se zaměřením na biologicky aktivní látky z hlediska
lidského zdraví a se zaměřením na látky, se kterými člověk přichází do kontaktu v běžném životě (dusičnany, chloridy,
amonné ionty a ionty kovů). Jedná se konkrétně o zařízení pro potenciometrické stanovení iontů s účinkem na lidské zdraví a vlivem na životní prostředí pomocí iontově selektivních elektrod. Tato metoda nachází své uplatnění napříč jednotlivými
obory chemie (organická chemie, fyzikální chemie, toxikologie, analytická chemie) a odpovídající vybavení získané z grantových prostředků bude tedy možno prakticky využívat v jiných chemických laboratorních disciplínách zajišťovaných
katedrou chemie PdF MU (analytická chemie, fyzikální chemie).
Řešitel projektu je současně vyučující předmětu Laboratorní cvičení z biochemie. Výuka tohoto předmětu dosud probíhá v laboratoři, která disponuje pouze základním laboratorním vybavením (laboratorní sklo, porcelán a kovové náčiní) a zcela
postrádá jakékoliv chemické přístrojové vybavení pro kvantitativní chemické úlohy, což velmi snižuje kvalitu výuky a zcela
vylučuje praktické provedení složitějších laboratorních úloh.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info