Informace o projektu

Aplikace vylučující klauzule dle čl. 1F(c) Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků na osoby podezřelé z terorismu (AVKT)

Kód projektu
MUNI/A/0972/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zpracovat problematiku aplikace vylučující klauzule dle čl. 1F(c) Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků na osoby podezřelé z terorismu. Jedná se o ustanovení, které je ze tří vylučujících klauzulí dle čl. 1F Ženevské úmluvy nejčastěji aplikováno na osoby podezřelé z účasti na teroristických aktivitách. V posledních několika letech došlo na k významnému nárůstu využívání vylučujících klauzulí v definici uprchlíka vůči osobám podezřelým z terorismu a specificky i k vývoji ve výkladu a aplikaci ustanovení čl. 1F(c), které je v českém právním řádu obsaženo v § 15 odst. 1 písm. c) Zákona o azylu. Tento vývoj, ke kterému dochází jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni EU v rámci utvářeného společného azylového systému, má přitom přímé dopady pro aplikaci jmenovaného ustanovení i v českém řízení o mezinárodní ochraně.

Publikace

Počet publikací: 3