Informace o projektu
Vnitrodruhová variabilita populací dvou kryptických druhů netopýrů rodu Pipistrellus ve střední Evropě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/06/0954
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
netopýři, molekulární ekologie, echolokace, kryptické druhy, Pipistrellus, populační struktura

Předkládaný projekt navazuje na předchozí grant GAČR (206/02/0961) zabývající se problematikou mezidruhových rozdílů v distribuci na území ČR u dvou kryptických druhů - Pipistrellus pipistrellus a P. pygmaeus. Dosažené výsledky naznačily vnitrodruhovou variabilitu jak genetických znaků, tak echolokačních parametrů a ekologických nároků. Tato variabilita nebyla dosud u kryptických druhů rodu Pipistrellus zkoumána. Cílem navrhovaného projektu je poznání ”life history” obou kryptických druhů včetně vývoje jejich ekologických a behaviorálních adaptací. Na základě vnitrodruhové variability bude také studována pravděpodobnost posunu vybraných znaků (”character displacement”) u sympatrických populací (v rámci ČR a SR). Využity budou jednak metody molekulární ekologie (mikrosatelity, mtDNA gen cyt b), jednak analýza echolokačních signálů a ekologických nároků.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info