Informace o publikaci

Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie

Autoři

BYTEŠNÍKOVÁ Ilona

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Raná logopedická intervence je důležitou oblastí logopedie, přesto v České republice není na rozdíl od zahraničí poskytována v odpovídající míře. V publikaci je zpracována raná logopedická intervence s akcentem na včasnou diagnostiku deficitů ve vývoji řeči, přičemž jsou prezentovány dvě skupiny rizikových dětí z aspektu vývoje řeči – děti s identifikovatelným rizikem a děti s potencionálně identifikovatelným rizikem. Publikace přináší aktuální pohledy na diagnostiku i terapii dětí s deficity ve vývoji řeči ve věku 0–36 měsíců.V monografii je na toto téma realizované výzkumné šetření, které může být východiskem pro další výzkumné studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info