Informace o projektu
Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GD202/03/H162
Období řešení
1/2003 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
fyzika plazmatu, diagnostika plazmatu, plazmové modelování, vysokofrekvenční výboje, bariérové výboje, plazmové depozice, plazmová chemie
Spolupracující organizace
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Vysoké učení technické v Brně
České vysoké učení technické v Praze

Projekt předpokládá koordinaci doktorského studia v oblasti fyzika a chemie plazmatu. Bude řešen v úzké spolupráci pěti universitních a jednoho akademického pracoviště. Tím vznikne rozsáhlá vědecká základna se dvěmi regionálními centry, která zajistíkval itní výchovu špičkových odborníků. Doktorský tým je složen ze zkušených specialistů a vynikajících pedagogů spolu s vybranými, v současné době nejlepšími, studenty doktorského studia. Projekt zajistí studentům širší vzdělání formou kvalitníchspolečných p řednášek z oboru i přednášek zaměřených obecněji. Společné semináře, organizované pravidelně dvakrát ročně prohloubí vzájemnou informovanost doktorského týmu a umožní studentům zvýšit kvalitu mluveného i psaného projevu. Vedení doktorskéhotýmu získá příl ežitost porovnat jednotlivé studenty a formovat směr jejich další práce.

Publikace

Počet publikací: 40


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info