Informace o projektu

Zásada zákonnosti v trestním řízení a její projev v rozhodovací činnosti soudů České a Slovenské republiky (Zásada zákonnosti - rozhodovací činnost soudů)

Kód projektu
MUNI/A/0961/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Nakolik je zásada stíhání jen ze zákonných důvodů a zákonným způsobem jen procesním doplňkem hmotněprávní zásady „nullum crimen sine lege“, projekt se zaměřuje na reálný projev procesněprávního vymezení této zásady v rozhodovací činnosti soudní moci. Krom analýzy čl. 6 EÚLP autoři projektu zanalyzují vliv rozhodnutí ESLP na rozhodovací činnost soudů ČR a SR, rozborem jak jeho zásadních rozhodnutí, tak i rozhodnutí týkajících se implementace zásady zákonnosti a jejího procesního projevu do rozhodovací činnosti soudů ČR a SR. V další části projektu autoři vykonají komparaci aplikace zásady zákonnosti v samotné rozhodovací činnosti soudů, kterou následně metodicky vyhodnotí. V této souvislosti neopomenou klást důraz na zkoumání totožných a odlišných projevů této zásady a poukáží na odlišnosti v konkrétních soudních rozhodnutích. V neposlední řadě budou ze strany řešitelského týmu předložené odůvodněné návrhy řešení de lege ferenda.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info