Informace o publikaci

Možnosti Probační a mediační služby v ČR ve vztahu k osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody

Autoři

PROVAZNÍK Jan FRYŠTÁK Marek

Druh Článek ve sborníku
Konference Medzinárodná vedecká konferencia "Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti"
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Probation and Mediation Service-criminal supervision-probation-parole-reintegration
Popis Tento příspěvek je zaměřen na postavení Probační a mediační služby v procesu resocializace podmíněně propuštěných věznů. Zabývá se jejími institucionálními, právními i instrumentálními základy, faktickou povahou její práce a aspekty, které determinují její úspěšnost.
Související projekty: