Informace o publikaci

Procedural Options of Dealing with Petty Criminal Offences

Název česky Procesní možnosti řešení bagatelních trestních deliktů
Autoři

PROVAZNÍK Jan

Druh Článek ve sborníku
Konference Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe. Understanding Proffesionalism, Trust and Legitimacy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova criminal procedure-petty criminal offences-diversions-criminal liability-administrative liability
Popis Tento článek se zabývá fenoménem bagatelních trestních deliktů. Snaží se předestřít možná kriteria pro označení deliktu jako "bagatelního" a analyzuje výhody a nevýhody užití odklonů v trestním řízení jakožto jejich vhodného řešení.
Související projekty: