Informace o publikaci

Posouzení a srovnávání aktivní participace obviněného při rozhodování odklony

Autoři

JAROŠOVÁ Ivana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Odklony v trestním řízení jsou projevem restorativní justice. Zdůrazňují urovnání konfliktu mezi obviněným a poškozeným. Prvořadým hlediskem je proto souhlas obviněného s konkrétním typem odklonu, kterým se věc odkloní od standardního průběhu trestního řízení před soudem. U každého typu odklonu (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, trestní příkaz, dohoda o vině a trestu) je však požadavek souhlasu a participace obviněného zakotvena jiným způsobem. Cílem příspěvku je tak nabídnout rozbor postavení obviněného u každého typu odklonu a porovnat míru jeho participace při postupu orgánů činných v trestním řízení a při rozhodování tím kterým odklonem.
Související projekty: