Informace o publikaci

Možnosti a vhodnost využití dohody o vině a trestu při postihování stalkingu

Autoři

JAROŠOVÁ Ivana

Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Stalking, plea bargaining, victim, stalker.
Popis Aplikace dohody o vině a trestu na trestný čin nebezpečného pronásledování představuje jednu z možností postihu této trestné činnosti. Cílem příspěvku je nastínit vhodnost využití dohody o vině a trestu při postihování stalkingu. Zejména se pak klade důraz na to, zda tento alternativní trest je schopen dosáhnout stejného účelu jako trest uložený v rámci standardního trestního řízení.
Související projekty: