Informace o projektu

Pozitivní povinnosti státu v mezinárodním právu (PoPoSMeP)

Kód projektu
MUNI/A/0942/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný projekt se zabývá aktuální mezinárodněprávní problematikou tzv. pozitivních povinností států v oblasti lidských práv. Konkrétně bude v rámci projektu analyzována podstata pozitivních povinností států a jejich vývoj (především v partikulárním/evropském prostředí, ale opomenuto nezůstane ani univerzální mezinárodní prostředí). Dále bude poukázáno na konkrétní možné projevy pozitivních povinností států v praxi. Pozitivní povinnosti mají také zřejmě spojitost s problematikou horizontálního účinku lidských práv (účinku těchto práv mezi jednotlivci), a proto bude analyzováno, jakým způsobem jsou tyto dva fenomény propojeny.

Cílem předkládaného projektu je určit, zda a případně jaký je vztah mezi evolucí pozitivních povinností států v mezinárodním právu na straně jedné a horizontálním účinkem lidských práv zakotvených v mezinárodních smlouvách na straně druhé. Výzkum bude vycházet především z analýzy Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a související rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva (partikulární/evropská mezinárodní úroveň) a také z analýzy Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a související rozhodovací činnosti Výboru OSN pro lidská práva (univerzální mezinárodní úroveň).

Publikace

Počet publikací: 2