Informace o projektu
Otevřené procesy v granitoidech z pohledu zonality minerálů a horninových textur

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-13600S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je identifikace otevřených systémů v reálných horninách a rekonstrukce p-T-x stavu magmatu před, během, a po otevření
systému. Na vzorcích z vybraných granitoidních a ryolitových systémů, které prošly stádiem otevření a nerovnováhy, budou studovány textury
hornin a detailně zonální stavba minerálů. Studovány budou systémy které prošly intenzivním míšením magmat (minglingem a mixingem),
subvulkanickými a vulkanickými procesy.
Hlavním metodickým přínosem projektu je kombinace nejmodernějších zobrazovacích metod (BSE a barevná CL), plošných analytických
metod ("mapování" pomocí EMPA a LA-ICP-MS) a lokální mikroanalýzy (EMPA, LA-ICP-MS). Dále budou použity metody klasické petrologie
a mineralogie (studium rovnovážných vers. nerovnovážných textur) a metody geochronologické mikroanalýzy (U/Pb pomocí LA-ICP-MS). Pro
každý magmatický systém bude sestaven genetický model.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info