Informace o projektu

Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy (Země a kulturní identita)

Kód projektu
MUNI/A/0824/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt je součástí dlouhodobého zaměření vědecké činnosti Historického ústavu FFMU, orientovaného především na zkoumání středoevropské kulturní identity s důrazem na úlohu historických zemí. I nadále je jeho prioritou vysoká odborná úroveň výzkumu, důraz na interdisciplinaritu, otevřenost vůči nejnovějším metodologickým iniciativám a přispívání k nim, stejně jako promýšlení a ověřování tradičních výkladů středoevropských dějin. Cílem je na jedné straně kvalitní heuristická práce a příslušná prezentace výsledků v rámci obvyklých vědeckých publikací, na straně druhé pak intenzivnější zapojení mladých a začínajících badatelů, zejména doktorandů, do již probíhajícího výzkumu. Jak se v poslední době ukázalo, aktivity doktorandů zároveň přispívají k rozšíření tematického záběru zkoumaných otázek, zvláště o problémy týkající se širších evropských dějin. Řešitelský tým, tvořený z větší části právě doktorandy, bude mít za cíl nadále plnit výzkumné úkoly spojené s vědeckým profilem pracoviště. Z tematického hlediska půjde v první řadě o zkoumání starších i novějších dějin Moravy v kontextu střední Evropy se zaměřením k otázkám české státnosti, stavovství a dalších společenských útvarů a sociálních situací; dále k dějinám ekonomiky, správy i k problematice vztahu národa a země. Jednou z tematických priorit zůstávají aspekty moderního bádání o dějinách českých zemí reflektovaného v širokých evropských souvislostech.

Publikace

Počet publikací: 70


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info