Informace o publikaci

Old roads in Dolní Pomoraví in the Mikulčice and Kopčany area: Hypotheses supported by the analysis of old maps and aerial imagery

Autoři

KOLEJKA Jaromír BOLTIŽIAR Martin VOJTEK Matej

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Useful geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/997
Klíčová slova old roads; Mikulčice; Kopčany; Morava River
Popis Příspěvek nabízí postup integrované analýzy starých map a leteckých snímků pořízených v různých obdobích několika let za účelem identifikace starých cest v dolním Pomoraví. Rovinatá krajina, reprezentovaná nivou řeky Moravy, prodělala v okolí Mikulčic a Kopčan četné změny v souvislosti jak s vývojem vlastní nivy, tak jejím využíváním člověkem od nejstarších dob po současnost. Vzhledem k tomu, že jde o inundační území, fluviální procesy vedly ke vzniku typických tvarů reliéfu, které byly člověkem zohledněny při vedení cest. Také pozdější hydrotechnické zásahy do přírodního režimu nivy se rovněž odrazily ve vedení cest. Zohlednění jak přírodních, tak antropogenních podmínek působících v nivě mohou být tedy vhodným východiskem k odlišení dávných a novějších úseků cest. Ze znalosti dávné cestní sítě lze odvozovat i dřívější majetkové poměry a dosah vlivu obcí, v daném případě dokonce přibližný průběh dávné staleté mezistátní hranice v rovině nivy. Integrovaná analýza starých map a leteckého snímkového materiálu přináší mnohdy zajímavé a neočekávané výsledky, které mohou nalézt také praktické uplatnění a mohou být pomůckou k realizaci dalších prostorových analýz vedoucích k novým zjištěním. Demonstrované výsledky sice přesahují svým obsahem spíše do vzdálené, či blízké nedatované minulosti, avšak se mohou rozmanitým způsobem uplatnit při rozhodování o budoucnosti zájmového území, které kandiduje na zápis do seznamu UNESCO jako přeshraniční archeopark.
Související projekty: