Informace o publikaci

Inglehart’s Scarcity Hypothesis Revisited : Is Postmaterialism a Macro- or Micro-level Phenomenon around the World?

Logo poskytovatele
Název česky Přezkoumání Inglehartovy hypotézy nedostatku : Je v celosvětovém měřítku postmaterialismus fenomén z makro-, anebo mikroúrovně analýzy?
Autoři

NOVÝ Michal SMITH Michael L. KATRŇÁK Tomáš

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Sociology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://journals.sagepub.com/eprint/dh5fzuYzxM6FdiiJbbHj/full
Doi http://dx.doi.org/10.1177/0268580917722892
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova cross-level interaction; multilevel modelling; postmaterialist values; postmodernization; scarcity hypothesis
Přiložené soubory
Popis Inglehartova teorie postmaterialismu se primárně odvíjí od hypotézy nedostatku, podle níž rozvoj postmaterialistických hodnot závisí na stupni existenční jistoty jedince i společnosti. Daná teorie přitom byla silněji zakořeněna v ekonomických podmínkách na makroúrovni. Opravdu však úroveň ekonomického rozvoje té či oné země systematicky ovlivňuje existenční jistotu jedinců, a tedy postmaterialismus? V tomto článku autoři přezkoumávají danou otázku s využitím hromadných dat Světového šetření hodnot (WVS) z let 2010 až 2014 tak, že testují, jestli se efekt existenční jistoty na postmaterialismus mění na základě změny makro-podmínek, a to napříč 59 státy, které reprezentují 72 % světové populace. Na základě víceúrovňového modelování nacházejí autoři silný efekt individuálních socioekonomických podmínek, což potvrzuje jeden z aspektů hypotézy nedostatku. Zároveň však analýza ukazuje jen slabou asociaci těchto podmínek u ekonomických faktorů na úrovni kontextů. Jakkoli tedy existuje podstatná variance v efektu individuálního nedostatku napříč kontexty, tato variance může být stěží připisována makro-podmínkám, které predikuje teorie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info