Informace o projektu
Biomolekulární centrum

Kód projektu
LC06030
Období řešení
3/2006 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Klíčová slova
léčiva proti rakovině, biosenzory, lektiny, počítačové modelování biomolekul, biomolekulární NMR
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Klíčovým motivem projektu je posunout strukturní biologii v ČR z úrovně studia jednotlivých biomakromolekul na úroveň studia jejich komplexů. To bude uskutečněno jednak implementací nejmodernějších trendů ve vybraných metodách v této oblasti (NMR spektroskopie, počítačové modelování), jednak orientací na problémy, které stojí v popředí zájmu současných věd o živých systémech. K nim patří studium klíčových buněčných procesů jako je udržení stability genomu a oprava DNA, syntéza bílkovin v ribosomu či přenos informace prostřednictvím rozpoznávání (lektiny). Vybrané směry výzkumu budou dovedeny do bioanalytických (biosensory) či biomedicinálních (vakcíny, chemoterapeutika) závěrů vhodných jako východiska pro aplikovaný výzkum a vývoj. Dosažení cíle projektu není možné pouze v jediné ze zakládajících organizací Centra, je třeba spolupráce všech partnerů. U řady jednotlivých dílčích cílů bude vyžadována i spolupráce zahraniční.

Výsledky

Klíčovým motivem projektu je posunout strukturní biologii v ČR z úrovně studia jednotlivých biomakromolekul na úroveň studia jejich komplexů. To bude uskutečněno jednak implementací nejmodernějších trendů ve vybraných metodách v této oblasti (NMR spektroskopie, počítačové modelování), jednak orientací na problémy, které stojí v popředí zájmu současných věd o živých systémech. K nim patří studium klíčových buněčných procesů jako je udržení stability genomu a oprava DNA, syntéza bílkovin v ribosomu či přenos informace prostřednictvím rozpoznávání (lektiny). Vybrané směry výzkumu budou dovedeny do bioanalytických (biosensory) či biomedicinálních (vakcíny, chemoterapeutika) závěrů vhodných jako východiska pro aplikovaný výzkum a vývoj. Dosažení cíle projektu není možné pouze v jediné ze zakládajících organizací Centra, je třeba spolupráce všech partnerů. U řady jednotlivých dílčích cílů bude vyžadována i spolupráce zahraniční.

Publikace

Počet publikací: 284


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 29 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info