Informace o projektu
Zapojení studentů do řešení problémů praxe (ZSP)

Kód projektu
ROZV/78/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Praxe,Stáže,Diplomové práce,Bakalářské práce,Dizertační práce,

Lidské zdroje jsou ve smyslu Lisabonské strategie páteří výzkumu, vývoje a inovací a ve svém výsledku pak představují základní zdroj pro zvyšování konkurenceschopnosti státu a regionu. Proto je třeba zajistit dobrý základ přípravy odborníků v oblasti inovačního podnikání v celém procesu vzdělávání, od základního školství až k doktorandům. Vzdělání musí být uzpůsobeno ekonomickým a legislativním změnám v průmyslu, veřejných službách a na trhu práce. Musí být zlepšována spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a odběratelskou sférou a v neposlední řadě musí být zabezpečena výměna informací a zkušeností mezi jednotlivými spolupracujícími subjekty. Organizace ze všech sfér národního hospodářství by měly mít možnost zadávat tématické okruhy ke studiu vysokých škol především prostřednictvím spoluúčasti na odborných praxích studentů a při vedení a oponování závěrečných prací (bakalářské, diplomové, doktorské). Studentům vysokých škol se tak umožní praktická aplikace dosažených poznatků již během studia a tím i plynulý přechod do praxe. Vysokým školám tento způsob spolupráce pomůže inovovat strukturu studijních programů pro potřeby praxe a vstupovat tak aktivně do procesu zvyšování konkurenceschopnosti regionu.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info