Informace o projektu

Český konstitucionalimus (CZE-CON): Odkud jdeme a kam kráčíme (CZE-CON)

Kód projektu
182014
Období řešení
5/2014 - 4/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Nadace/fond - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
WWW stránky projektu
http://czecon.law.muni.cz/

Projekt „Český konstitucionalismus (CZE-CON): Odkud jdeme a kam kráčíme“ zahrnuje webový portál nazvaný „Atlas českého ústavního vývoje“ (dále jen „ATLAS“), dostupný na http://czecon.law.muni.cz/content/cs/, na němž jsou zpřístupněny texty všech zásadních československých a českých ústavních předpisů od roku 1918 do současnosti, a to v českém i anglickém jazyce. Webový portál ATLAS umožňuje full-textové vyhledávání v ústavních textech i prohlížení podle tematických oblastí. ATLAS však jde ještě dále a klíčové ústavní dokumenty opatřuje komentáři předních odborníků na české ústavní právo (opět dostupné česky i anglicky), které poskytují potřebný kontext, a rovněž obsahuje bohatou bibliografii sloužící jako odrazový můstek k dalšímu studiu.