Informace o projektu

Negace a negativně polaritní výrazy v češtině

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP405/07/P252
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
formální syntax, formální sémantika, rozhraní syntaxe a sémantiky

Předložený projekt má za úkol popsat jeden z centrálních vztahů mezi syntaktickým a sémantickým systémem češtiny, konkrétně výrazy citlivé na negativní polaritu (Negative Polarity Items - NPI) a jevy související se syntaxí a sémantikou negace. Základem popisu je výstavba formálního systému, který predikuje distribuci polaritně citlivých výrazů v závislosti na syntaktické nebo sémantické přítomnosti polarity ve světě. Dalším cílem je vysvětlení a predikce možných skopálních interakcí mezi negací a kvantifikátory v českých větách. V tomto projektu se dále budu věnovat vysvětlení diachronního vývoje negace a NPI v češtině a jeho zařazení do jazykové typologie v kontrastivním srovnání s vývojem gramatikalizace negace v jiných indoevropských jazycích (konkrétně zařazení do určité fáze jespersenovského cyklu). Metodou projektu je formální syntax (generativní gramatika) a formální sémantika, materiálem intuice rodilých mluvčích češtiny, data ze synchronních či diachronních korpusů a excerpce pro starší stáia jazyka. Výstupem bude anglicky psaná monografie. Vedlejších výstupem bude učební text o negaci a NPI, zveřejnitelný na webových stránkách Ústavu jazykovědy a baltistiky, kde bude přístupný studentům kurzu teorie syntaxe, kurzu formální sémantiky a kurzu formální pragmatiky.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další