Informace o projektu

Glykoklastry kalix[4]aren/C-oligosacharidy pro studium selektivity interakcí s lektiny

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-17572S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

C-Glykosidy a C-oligosacharidy s různou konfigurací jak cukerné části tak C-glykosidové vazby budou připraveny originální modulární a obecně použitelnou syntetickou metodou. Tyto látky budou použity ke konstrukci multivalentních glykoklastrů založených na calix[4]arenech, což dovolí připravit glykomimetika s přesnou prostorovou orientací cukerných řetězců. Konformace calix[4]arenů a zavedení dalších susbtituentů umožní ladit vlastnosti bezprostředního okolí C-glykosidových řetězců. Afinita interakcí mezi mono/polyvalentními systémy a panelem lektinů, které mají různou/stejnou specifitu a budou isolovány z různých zdrojů, umožní porozumět strukturálním a energetickým nárokům, které ovlivňují a řídí specifitu interakcí, což je nezbytná znalost pro vývoj C-glykosidů jako efektivních modulátorů interakcí na buněčné úrovni. Výsledkem pak bude zcela nový pohled na komplexní mechanismus obrany proti patogenům, který by mohl otevřít strategie
vývoje vakcín cestou modulace selektivity k lektinovým receptorům.

Publikace

Počet publikací: 10