Informace o projektu

Cílená terapie proti rezistentím kmenovým buňkám gliomového nádoru - kontrola přísunu živin pomocí iontových kanálů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-20818S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Glioblastoma multiformae (GBM) je maligní, vysoce invazivní nádor mozku se špatnou prognózou a vysokým stupněm rekurence. Nejnovější data identifikující rezistentní nádorové kmenové buňky jako zdroj rekurence gliomu a vysvětlují malou úspěšnost současné protinádorové terapie. Zároveň však otevírají nové možnosti jak tento nádor efektivně eradikovat. Při hledání nových protinádorových postupů se zaměříme na zvláštnosti metabolismu gliomových buněk. Tyto především zahrnují nečekanou citlivost gliomových kmenových buněk na vychýlení rovnovážné hladiny iontů Ca2+ s následným narušením sodíkového transportu živin a buněčnou smrtí.V předkládaném návrhu chceme zmapovat transport aminokyselin a jejich metabolismus specifický pro gliomové buňky. Zaměříme se na identifikaci hlavních transportérů živin zodpovědných za metabolickou odpověď citlivou na změny v vnitrobuněčné [Ca2+]. Porovnáním metabolických profilů gliomových buněk,
nenádorových kmenových buněk a jejich diferencovaných protějšků chceme identifikovat signální dráhy, jejichž inhibice by vedla k eliminaci gliomových kmenových buněk.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info