Informace o projektu

Zvyšování kvality a inovace výuky v anglickém jazyce: e-learningová podpora výuky dětské onkologie

Kód projektu
MUNI/FR/1839/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt směřuje k inovaci pregraduální výuky pediatrie na LF MU. S využitím navrhované e-learningové podpory bude student, po absolvování předmětů Pediatrie II-cvičení a Pediatrie III-cvičení, schopen rozumět a sám aplikovat odborné názvosloví onkologie v anglickém jazyce. Rovněž bude umět definovat biologická specifika a klinické chování nádorů dětského věku.