Informace o projektu
Studium terapeuticky využitelných vlastností mikroRNA-215 v animálním modelu kolorektálního karcinomu (miR-215 kolorektální karcinom)

Kód projektu
MUNI/11/InGA09/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Předkládaný projekt bude studovat miR-215. Tato miRNA byla v přecházejících experimentech identifikována ve tkáni kolorektálního karcinomu (CRC) jako downregulovaná a v in vitro testech prokázala tumorově-supresorové vlastnosti potenciálně využitelné v terapii CRC – iniciaci apoptózy, zástavu buněčného cyklu, snížení viability a invazivity nádorových buněk. Ověření těchto vlastností v kontextu celého organismu je nezbytným předpokladem vývoje nového terapeutického přístupu. V animálním modelu založeném na subkutánní xenotransplantaci lidských nádorových buněk bude zhodnoceno ovlivnění exprese miR-215. Dalším krokem potom bude in vivo testování nosiče pro aplikaci miRNA inhibitoru/prekurzoru. Zaměříme se na polymerní nanogel uvolňující navázanou látku při specifickém pH prostředí.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info