Informace o projektu

Studium terapeuticky využitelných vlastností mikroRNA-215 v animálním modelu kolorektálního karcinomu (miR-215 kolorektální karcinom)

Kód projektu
MUNI/11/InGA09/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Předkládaný projekt bude studovat miR-215. Tato miRNA byla v přecházejících experimentech identifikována ve tkáni kolorektálního karcinomu (CRC) jako downregulovaná a v in vitro testech prokázala tumorově-supresorové vlastnosti potenciálně využitelné v terapii CRC – iniciaci apoptózy, zástavu buněčného cyklu, snížení viability a invazivity nádorových buněk. Ověření těchto vlastností v kontextu celého organismu je nezbytným předpokladem vývoje nového terapeutického přístupu. V animálním modelu založeném na subkutánní xenotransplantaci lidských nádorových buněk bude zhodnoceno ovlivnění exprese miR-215. Dalším krokem potom bude in vivo testování nosiče pro aplikaci miRNA inhibitoru/prekurzoru. Zaměříme se na polymerní nanogel uvolňující navázanou látku při specifickém pH prostředí.

Publikace

2017

2016

2015

2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info