Informace o projektu
Koncept výzkumu aktivit a jevů v současném světě v kontextu sociální pedagogiky (KoVySocped)

Kód projektu
MUNI/A/1312/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je nadále implementovat výzkumná témata doktorských a navazujících magisterských studentů do oblastí, kterými se zabývá tým pracovníků v prostředí katedry sociální pedagogiky a která reagují na současné problémy společnosti. Projekt se soustřeďuje na oblast uplatnění metodologie v pedagogické a sociální praxi. Výzkumná šetření doktorandů a akademických pracovníků katedry, jednotlivců a týmu budou směřovat do několika zásadních témat, do oblasti prevence, dále se zde objevuje téma aktivizace vztahující se k různým cílovým skupinám a téma jinakosti, které je součástí multikulturní výchovy i sociální pedagogiky. Jedno z profilujících témat katedry, vzhledem k obsahovému zaměření studijního oboru Sociální pedagogika a volný čas (v programu Pedagogika) je výzkum aktivit a jevů, které se váží k fenoménu volného času dětí a mládeže. Detailní poznání tohoto klíčového pole je důležité nejen ve vztahu k teoretickému rozvoji oboru (základní výzkum), ale i pro vytvoření vhodných edukativních strategií rozvoje osobnosti jedinců především prostředky, které se přirozeně a tradičně pojí s volným časem (hra, pobyt v přírodě, zkušenostní učení, konstruktivistický rozvoj poznání atd.) a též vytváří prostor pro primární prevenci sociálně patologických jevů.

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info