Informace o publikaci

Significant events in the context of therapeutic change: A pilot study

Logo poskytovatele
Název česky Významné události v kontextu psychoterapeutické změny: Pilotní studie
Autoři

DOLEŽAL Petr TOMICOVÁ Hana UKROPOVÁ Lucia ČEVELÍČEK Michal ŘIHÁČEK Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cíl: Předmětem přednášky je výzkum významných událostí na terapeutických sezeních z perspektivy klientů i psychoterapeutů a jejich propojení s procesem změny. Metoda: Projekt je založen na sběru dat z individuální psychoterapie klientů s depresivními symptomy a jejich analýze prostřednictvím kvalitativních i kvantitativních metod. Interpersonal Process Recall Interview a metoda Helpful Aspects of Therapy budou využity k identifikaci významných událostí, sadou kvantitativních metod bude zaznamenávána terapeutická změna. Výsledky: Budou popsány shody a rozdíly mezi perspektivami klienta a terapeuta u identifikovaných významných událostí. Identifikované události poté budou propojeny s procesem změny. Závěr: Bude představen záměr výzkumného projektu, jehož obsahem je tvorba systematické mnohonásobné případové studie zaměřené na vztah mezi významnými událostmi a procesem změny v psychoterapii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info