Informace o publikaci

Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství

Autoři

ŘIHÁČEK Tomáš JUHOVÁ Dana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Testforum
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova psychotherapy effectiveness; outcome monitoring; feedback; implementation
Popis Ve výzkumu psychoterapie a poradenství se v posledních letech prosazuje tzv. na praxi orientovaný výzkum, jehož cílem je zkoumat proces a efekt psychoterapeutických a poradenských intervencí v podmínkách běžné praxe. V terapeutických a poradenských zařízeních v západním světě se stále častěji začínají používat softwarové systémy průběžně monitorující efekt nabízené péče. Výzkumy ukazují, že používání zpětnovazebních informací z těchto systémů má pozitivní vliv na účinnost terapeutické a poradenské praxe. V tomto příspěvku budou nastíněny principy fungování těchto systémů a dále budou shrnuty přínosy i limity rutinního monitorování účinnosti a jeho implementace do praxe.
Související projekty: