Informace o projektu

Studium močových/tkáňových mikroRNA jako potenciálních biomarkerů uroteliálního karcinomu močového měchýře

Kód projektu
15-31071A (kod CEP: NV15-31071A)
Období řešení
5/2015 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Uroteliální karcinom močového měchýře (UKMM) představuje nejčastější nádorové onemocnění močového traktu. Celosvětově zaujímá čtvrté místo mezi mužskými a deváté místo mezi ženskými malignitami a vyznačuje se vysokou frekvencí recidiv primárního tumoru pozorované až u 70 % pacientů. Současné diagnostické metody (cystoskopie s cytologií moče, vylučovací urografie) jsou diskomfortní, časově a finančně náročné a v případě cystoskopie invazivní. V případech, kdy je ložisko karcinomu příliš malé, nebo jedná-li se o carcinoma in situ (CIS) však cystoskopie neumožní dosažení definitivní diagnózy. Charakteristické změny v expresi miRNA již byly pozorovány v nádorové tkáni, ale také moči pacientů s UKMM. Domníváme se, že analýzou miRNA v nádorové tkáni budeme schopni predikovat riziko progrese povrchového UKMM do invazivní formy. Domníváme se rovněž, že implementace močových miRNA do diagnostického algoritmu pacientů s UKMM navýší
citlivost konvenční cytologie při zachování její specificity, a umožní časnou detekci rekurence či progrese povrchového UKMM.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info