Informace o publikaci

Močové mikroRNA jako potenciální biomarkery karcinomu močového měchýře

Autoři

JURÁČEK Jaroslav STANÍK Michal PELTANOVÁ Barbora ADAMCOVÁ Soňa DOLEŽEL Jan FEDORKO Michal RADOVÁ Lenka SLABÝ Ondřej

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Klinická Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Klíčová slova urinary microRNAs; biomarkers; bladder cancer
Popis Východiska: V současnosti nejsou klinicky využitelné tumorové markery založené na analýze moči, které by byly dostatečně citlivé a specifické, aby nahradily cystoskopii v detekci karcinomu močového měchýře (KMM). Jednou z možností jsou močové mikroRNA představující novou skupinu biomarkerů pro časnou a neinvazivní diagnostiku urologických malignit. Soubor pacientů a metody: Do studie bylo zařazeno 155 pacientů s KMM a 83 zdravých kontrol. Expresní profily močových miRNA byly identifikovány za použití Affymetrix miRNA microarrays. Kandidátní miRNA byly dále validovány na nezávislé kohortě pacientů pomocí specifických TaqMan assays metodou qRT-PCR. Výsledky: Globální profilování genové exprese odhalilo panel miRNA, které byly významně rozdílně exprimovány u pacientů s KMM ve srovnání se zdravými kontrolami (P < 0,01). V rámci validační fáze byla u tří miRNA potvrzena významně vyšší koncentrace v moči pacientů s KMM v porovnání s kontrolními skupinami (P < 0.0001). U dvou z nich (P < 0.01) byl dále pozorován pokles hladiny ve vzorcích moči odebraných 3 měsíce po operaci ve srovnání s předoperativními vzorky. Závěr: Identifikovali jsme miRNA, jejichž hladina je významně zvýšena v moči pacientů s KMM. Naše data ukazují, že močové miRNA mohou sloužit jako senzitivní a specifické biomarkery pro časnou a neinvazivní detekci karcinomu močového měchýře.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info