Informace o projektu

Příprava a studium vlastností nových anorganických luminoforů obsahujících měď (I)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP203/08/P325
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
luminscenční spektroskopie, koordinační polymery, luminiscenční thermochromismus

Cílem budoucího projektu bude příprava a charakterizace nových koordinačních polymerů obsahujících měď (I). Cu(I) polymery budou připraveny různými reakcemi (termální dekompozicí, hyrotermální reakcí, atd.). Předběžné experimenty ukázaly, že několik polymerů se strukturou typu Cu(I)XL (kde X je chlór, bróm, nebo jód a L je derivát pyrazinu, nebo pyridinu, nebo jiného cyklického ligandu obsahujícího donorové atomy) má velmi zajímavé fotoluminiscenční vlastnosti, které jsou závislé na struktuře a stechiometrii komplexů. Luminiscenční vlastnosti vybraných polymerů mohou být měněny změnou jejich struktury, nebo změnou teploty (luminiscenční thermochromismus). Spektrální vlastnosti nově připravených sloučenin bude studována spektrofotometricky, luminiscenční spektroskopií a časově rozlišenou luminiscenční spektroskopií. Strukturní charakterizace bude prováděna X-ray difrakční analýsou, MALDI TOF hmotnostní spektrometrií a dalšími technikami.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info