Informace o projektu
Mechanismus účinku prokatepsinu D na buňky rakoviny prsu

Kód projektu
IAA501630801
Období řešení
1/2008 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
prokatepsin D, rakovina prsu, interakce proteinů, apoptóza, buněčné signalizace

Prokatepsin D (pCD) je ve zvýšené míře exprimován a sekretován různými typy nádorů a nádorových buněčných linií. Je známo, že zvýšená hladina pCD ovlivňuje různá stádia rozvoje nádorů včetně růstu, invazivity a metastazování a že je rovněž spojena se zhoršenou prognózou různých typů nádorových onemocnění. Z předchozích studií vyplývá, že významnou úlohu při zprostředkování účinků pCD hrají meziproteinové interakce. Pomocí technologie gene microarray jsme nedávno identifikovali řadu genů, jejichž exprese podléhá změnám po ovlivnění buněk linie karcinomu prsu pCD. Cílem tohoto projektu je A) analýza úlohy NF-kB2 a MAPK kináz ve zprostředkování účinku pCD na buňky rakoviny prsu, B) hledání proteinů interagujících s pCD, C) analýza role signalizace zprostředkované pCD při regulaci apoptózy buněk rakoviny prsu. Věříme, že tento projekt pomůže objasnit mechanismus účinku pCD na rakovinové buňky. Pochopení tohoto mechanismu je důležité pro navržení nádorové terapie zaměřené proti pCD.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info