Informace o projektu
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit III (VýDiTeHeMa III)

Kód projektu
MUNI/A/1028/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Hematologické malignity patří mezi častá nádorová onemocnění. Mají většinou rychlý a agresivní průběh a výrazně tak zasahují do života nejen pacienta, ale i jeho okolí a rodiny. Mezi hlavní cíle péče o takto postižené osoby tedy patří pokud možno úplná eradikace choroby nebo alespoň dosažení dlouhodobé remise, aby se nemocný mohl co nejvíce vrátit k dosavadnímu způsobu života.
Z tohoto hlediska se jako velmi důležité jeví nejen časné rozpoznání nemoci, ale také její přesné diagnostikování a následné podání odpovídající terapie. Velkým příslibem budoucnosti je snaha o personalizovanou medicínu, kdy je léčba upravena přímo pro daného pacienta tzv. na míru, čímž jsou minimalizovány její nežádoucí účinky.
V průběhu terapie se často vyskytují komplikace infekčního charakteru a velmi často bývají také příčinou úmrtí nemocného. Je tedy nezbytné včas a správně rozpoznat původce infekce a podat účinnou léčbu.

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info