Informace o projektu

Informace o projektu
Výzkum, vývoj a použití metod analytické spektrometrie (MAS)

Kód projektu
MUNI/A/1492/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Hmotnostní spektrometrie, plazmová spektrometrie, laserová spektrometrie, předměty kulturního dědictví, nanomateriály, geologické materiály

Atomová absorpční spektrometrie, atomová emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu, hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu, spektrometrie laserem buzeného plazmatu, atomová fluorescenční spektrometrie, organická hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací, metody využívající laserové ablace pro generování aerosolu vzorků pro prvkovou a izotopovou analýzu, Ramanova a infračervená spektrometrie, rentgenová fluorescenční spektrometrie, elektronová spektroskopie a mikroskopie budou rozvíjeny v oblasti základního výzkumu i aplikací v analýze biologických, geologických, archeologických, paleontologických a environmentálních vzorků, pokročilých materiálů a předmětů kulturního dědictví. Speciační analýza bude využívána pro stanovení forem rtuti v environmentálních vzorcích.

Výsledky

Články v recenzovaných časopisech s impaktním faktorem.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info