Informace o projektu
Intimní život v období státního socialismu v komparativní perspektivě. Sexualita, expertíza a moc ve střední a východní Evropě (1948-1989)

Kód projektu
GJ16-10639Y
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Sexualita je jednou z nejdůležitějších institucí, skrze něž se utváří modernita. Analýzou sexuálních významů a praktik a jejich proměn v prostoru a v čase lze zachytit proměny, k nimž dochází v moderních společnostech. Zaměření na vědu – sexuologii a s ní spojené formy expertizy –, jež představuje významný zdroj autority a legitimity, umožňuje kriticky zkoumat vliv, který sexualita má na naše každodenní životy. Tento projekt v komparativní perspektivě analyzuje sexualitu, intimitu a gender, kterak byly konstruovány expertními diskursy ve státně-socialistické střední Evropě včetně Československa. Sexuální režimy zkoumá v kontextu širších sociálních procesů druhé poloviny 20. století na „Východě“, kde došlo k pokusu ustavit alternativní modernitu.

Publikace

Počet publikací: 24


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info