Informace o projektu

Dynamické makroekonomické modely malých otevřených ekonomik – aktuální problémy a výzvy (Dynamické makroekonomické modely)

Kód projektu
MUNI/A/1040/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Dynamické makroekonomické modely, zejména pak dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy (DSGE) jsou důležitým nástrojem pro analýzu a predikce vývoje ekonomik využívaným při tvorbě monetární politiky. Jejich výhodou je možnost tvorby alternativních scénářů makroekonomického vývoje při různých nastaveních hospodářské politiky včetně analýzy citlivosti na vstupní stimuly. V současnosti jsou v rámci modelování malých otevřených ekonomik v popředí zájmu tři významné, vzájemně se prolínající problémy. Prvním z nich je problematika predikovatelnosti rizika vývoje zahraničních ekonomik, které jsou zdrojem šoků přenášených do domácího prostředí. Druhým problémem jsou nulové úrokové sazby a deflační tlaky vedoucí k nutnosti aplikace nekonvenční monetární politiky. Třetím problémem je dynamika trhů práce a jejich schopnost absorbovat domácí i zahraniční šoky a možnosti nástrojů monetární politiky ovlivňovat domácí trhy práce v rámci daného institucionálního nastavení.

Cílem projektu je s využitím dynamických stochastických modelů malých otevřených ekonomik ověřit predikční schopnosti těchto modelů pro různé koncepty zahraničního sektoru, modifikovat a ověřit jejich predikční schopnosti pro variantní pojetí nekonvenční monetární politiky a implementovat do modelů tohoto typu vybrané instituce trhů práce, jako je minimální mzda a zdanění práce, a ověřit schopnosti takto modifikovaných modelů predikovat dynamiku trhů práce.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info