Informace o publikaci

Remission of Taxes and Their Accessories in Czech Tax Law

Název česky Promíjení daní a jejich příslušenství v českém daňovém právu
Autoři

LIŠKA Michal SNOPKOVÁ Petra

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V daňovém právu je stále ožehavější otázka vážící se na individuální posuzování každého daňového případu, stejně jako ukládání tomuto adekvátních sankcí. V rámci platného daňového řádu se již nesetkáváme s individuální možnosti prominout daň ve smyslu zákona o správě daní a poplatků. Autorský kolektiv tímto článkem chce poukázat na nedostatky současné právní úpravy a alternativy vážící se k možnosti moderovat výši daňové povinnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info