Informace o publikaci

Vybrané problémy správního trestání v rámci veřejných zakázek

Autoři

LIŠKA Michal SNOPKOVÁ Petra

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Cofola 2016 : sborník z konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2016/cofola2016.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova Public Procurement; Right to Self-government; Fee of Filing a Stimulus
Popis Právo veřejných zakázek, resp. institut veřejných zakázek, nachází své místo na hranici mezi právem veřejným a soukromým, o čemž svědčí i problematičnost kontroly soudní mocí, kdy je zde tlak na vytvoření soudní instance sui generis. S tímto problémem je úzce spjata problematika správního trestání a její přesah do různých právních odvětví. Autorský kolektiv se v této práci zabývá dvěma kruciálními problémy práva veřejných zakázek. Prvním z nich je novum v podobě poplatku za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední. Druhým je pak povahou přetrvávající komplikace v podobě správního trestání v rámci veřejných zakázek a jeho možným přesahem do práva na samosprávu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info