Informace o projektu
Hořavka duhová - ohrožený nebo nepůvodní druh středoevropské ichtyofauny?

Kód projektu
KJB600930802
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Rhodeus amarus, nepůvodní druh, biologická invaze, koevoluce, parazito-hostitelské vztahy, ryby, mlži Unionidae
Spolupracující organizace
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Projekt se bude zabývat hořavkou duhovou (Rhodeus amarus), rybou kladoucí jikry do žaberní dutiny sladkovodních mlžů, jako modelovým systémem pro studia koevolučních vztahů při parazito-hostitelských interakcích. Dle nejnovějších poznatků hořavka duhová recentně (v řádu staletí) expandovala do střední a západní Evropy. Nejprve provedeme rozsáhlou fylogeografickou a populačně genetickou studii v rámci celého areálu R. amarus. Na základě této studie vytypujeme cílové populace, u kterých porovnáme dynamiku koevolučních vztahů mezi hořavkami a jejich hostitelskými mlži a parazitofaunu hořavek, a to u populací z oblastí s recentním (střední a západní Evropa) a historickým (Pontická oblast) sympatrickým výskytem hořavek a mlžů. Důležitým výstupem projektu bude přehled stavu populací hořavek v evropském areálu, zjištění původu a historické velikosti jednotlivých populací a navržení postupů při ochraně druhů a společenstev se zaměřením na české populace hořavek.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info