Informace o projektu

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210
Období řešení
8/2016 - 7/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

V rámci projektu se bude zvyšovat otevřenost škol v oblasti inkluze.
Budou využity standardizované nástroje pro evaluaci škol. Projekt bude
zlepšovat vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských
institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt
bude realizovat metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou
Romové.

Publikace

Počet publikací: 3