Informace o publikaci

Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa

Autoři

PIPEKOVÁ Jarmila BARTOŇOVÁ Miroslava VIKTORIN Jan VÍTKOVÁ Marie

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Online Journal of Primary and Preschool Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://ojppe.eu/index.php/OJPPE/article/view/31/27
Doi http://dx.doi.org/10.21062/ujep/326.2019/a/2533-7106/OJPPE/2019/3/1
Klíčová slova primary school; pupil with special educational needs; school counseling center; school special educator; school psychologist
Popis Jedním z nejdůležitějších principů inkluze a inkluzivního vzdělávání je poznání, že všichni žáci mají nějaké nadání, které může být přínosem pro ostatní. Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“. Projekt byl zaměřen na zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze, přispěl ke zlepšování vzdělávací praxe formou zvyšování kompetencí škol v oblasti inkluzivního vzdělávání prostřednictvím metodické podpory pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozšířením školního poradenského pracoviště o nové pozice. Klíčová aktivita 4 „Podpora školních poradenských pracovišť“ byla orientována na problematiku poradenských pracovníků ve školách. Výzkumné šetření bylo realizováno na sedmi základních školách ve třech krajích České republiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info