Informace o projektu
Mapování interakcí mezi základními metabolickými pochody a střevní mikroflórou

Kód projektu
GJ17-24592Y
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Vzájemná interakce mikroflóry (soubor všech symbiotických a patogenních mikroorganismů, které osídlují prostor lidského těla) a hostitele je spojován s řadou zdravotních dopadů. Nicméně specifické vlivy mikrobiální metabolické aktivity na hostitelské signální dráhy a fyziologické funkce stále nejsou uspokojivě vysvětleny na molekulární úrovni. Zdá se, že mikroflóra má řadu důležitých vlivů, zejména na energetický metabolismus a imunitní systém hostitele. S ohledem na sníženou nebo pozměněnou diverzitu střevního mikrobiomu lze očekávat významné změny v metabolické fenotypu na úrovni klíčových meziproduktů. Biologické materiály (smolka, suchá krevní kapka a kožní stěry) budou odebrány 100 účastníkům kohortové studie. Metabolické biomarkery (endogenní a mikrobiální) budou profilovány a kvantitativně stanoveny pomocí metod hmotnostní spektrometrie a mikrobiální diverzita bude určena pomocí sekvenování 16S rRNA genů. Celkovým cílem projektu je objasnění rané interakce lidského organismu a mikroflóry na molekulární úrovni.

Publikace

Počet publikací: 12


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info