Informace o projektu
Holocenní vývoj evropské bioty mírného pásu: vlivy klimatu, refugií a lokálních faktorů testované na komplexních datech nezávislých proxy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-05696S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Ze strany biologie globálních změn vzrůstá zájem o paleoekologii, protože umožňuje popsat vývoj ekosystémů způsobený klimatickými změnami za dlouhá časová období. Tento projekt pokrývá posledních 15 tis. let a představuje inovativní propojení lokálního záznamu, jeho prostorové variability, rekonstrukcí regionálního klimatu za pomocí stabilních izotopů a biotických proxy, modelování povahy krajinných změn v minulosti a testování vlivu těchto efektů na současnou diverzitu, včetně srovnání na kontinentální škále. Geograficky je projekt zaměřen na Západní Karpaty jako jedno z hlavních biogeografických rozhraní v rámci Evropy, a severní Francii jako referenční území s odlišnou refugiální historií. Subfosilní ulity měkkýšů, zde představující hlavní biotické proxy, se dobře zachovávají ve vápnitých sedimentech a umožňují spolehlivé určení do druhové úrovně. Pylový záznam, krytenky a rostlinné makrozbytky jsou součástí projektu jako další důležitá proxy pro ověření lokálního vývoje, makroklimatických rekonstrukcí a pro prostorové modelování diverzifikace krajiny.

Publikace

Počet publikací: 36


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info