Informace o projektu

Informace o projektu
Teorií vedený vývoj nových superslitin na bázi Fe-Al (Vývoj superslitin na bázi Fe-Al)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-22139S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Navrhovaný projekt inovativně propojí pokročilé teoretické a experimentální metody při vývoji nových superslitin na bázi Fe-Al. Dřívější náročné experimentální testování mnoha různých přísad bude podstatně zredukováno primárním použitím multi-metodologické kombinace teoretických přístupů: (i) kvantově-mechanických výpočtů, (ii) atomárních simulací, a (iii) termodynamického modelování metodou CALPHAD. Nejperspektivnější teoreticky nalezené systémy budou připraveny a jejich struktura, fázové složení a fyzikální vlastnosti podrobeny analýze pomocí širokého spektra experimentálních metod, a to v širokém rozmezí teplot. Cílem bude prohloubení fundamentálních znalostí o vzájemných souvislostech mezi atomárním uspořádáním, mikrostrukturou a fázovým složením superslitin. Tyto poznatky budou využity při studiu mechanických vlastností, a to opět za pokojové teploty (např. tvrdost, elasticita, tvárnost) a následně za zvýšených teplot (creep). Inovativně bude použita metoda "data mining" dřívějších ab initio výsledků a dale také analýza creepových dat pomocí pokročilých reologických modelů.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info